O parafii


Organizacje


Patron naszej parafii - św. Józef

1 lipca 1995 r. metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski erygował przy kościele w Postołowie, parafię pw. Św. Józefa Robotnika. Proboszczem nowej wspólnoty, do której, oprócz wiernych z Postołowa, włączeni zostali także mieszkańcy Cząstkowa, Drzewiny, Ełganowa wybudowanie, Granicznej Wsi, Lwówka, Pawłowa, Pruskiej Karczmy i Suchej Huty, został ks. Kazimierz Glama. Inicjatywę budowy kościoła w Postołowie podjął w roku 1985 proboszcz trąbkowski ks. Kanonik Edward Szymański, który powierzył wykonanie jej projektu inż. arch. Jerzemu Górskiemu z Sopotu. Po otrzymaniu zezwolenia na rozpoczęcie budowy kościoła, 29 listopada 1987 r. odbyła się uroczystość poświęcenia placu placu kościelnego, pod który działki ofiarowali parafii Jerzy Brandt i Wiktor Radelski. Od początku prace budowlane prowadzone były systemem gospodarczym. Dzięki temu, że wierni zawczasu zgromadzili odpowiednią ilość materiałów budowlanych, a także sami wykonali pustaki, budowa przebiegała bardzo sprawnie. Pod koniec 1989 r. przystąpiono do wyposażenia wnętrza kościoła, którego drewniane elementy m.in. oryginalne konfesjonały, figurę św. Józefa, ołtarz Matki Boskiej, obudowę tabernakulum wykonał artysta rzeźbiarz Marek Zagórski. 29 kwietnia 1990 r. biskup gdański Tadeusz Gocłowski dokonał konsekracji świątyni w Postołowie. Podczas tej uroczystości zwrócił uwagę wiernych na to, iż kościół ten jest wotum wdzięczności Bożej Opatrzności za koronację cudownego obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej, której 12 czerwca 1987 r. dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pamiętnej Mszy świętej na gdańskiej Zaspie. Niespełna rok po konsekracji (3 maja 1991 r.), biskup ygmunt Pawłowicz poświęcił dzwonnicę i dzwon, któremu nadano imię „św. Józef”. Kościołem filialnym dla postołowskiej parafii jest należący wcześniej do wspólnoty w Mierzeszynie, zaprojektowany przez inż. arch. adeusza Skwiercza, kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Suchej Hucie. 10 maja 1981 r. decyzję o jego budowie w miejscu dawnej kaplicy, podjęli wraz z proboszczem ks. Kanonikiem Gerardem Borysem wierni z Suchej Huty i Drzewiny. 8 sierpnia 1982 r. ks. Kanonik Andrzej Rurarz poświęcił plac i fundamenty nowego kościoła, zaś 31 października tegoż roku biskup gdański Lech Kaczmarek poświęcił mury świątyni. Blisko rok trwały prace budowlane, które w większości wykonali sami parafianie. Systematycznie też uzupełniano wyposażenie wnętrza- drewniane rzeźby (Święta Rodzina, stół ołtarzowy, ambonkę, Drogę Krzyżową) wykonał Zygmunt Bukowski, zaś ławki do kościoła Jan Dera. Kościół w Suchej Hucie poświęcił 4 grudnia 1983 r. biskup Tadeusz Gocłowski. Od 1998 r. w każdą niedzielę odprawiana jest Msza święta w świetlicy byłego PGR- u w Pawłowie. Do tej pory mieszkańcy dojeżdżali do Suchej Huty. Ważnym przeżyciem, które zjednoczyło wiernych parafii św. Józefa w Postołowie, były uroczystości z okazji peregrynacji relikwii św. Wojciecha. Ożywczo duchowo okazała się również, trwająca przez cały 1999 r., peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Trąbkowskiej, którą gościły kolejno wszystkie rodziny. Powstały wówczas nowe róże Żywego Różańca. Szczególną aktywnością wykazuje się parafialna Grupa Charytatywna Caritas, której członkinie (11 pań) opiekują się dziećmi i starszymi osobami w podeszłym wieku. Z ich inicjatywy najmłodsi otrzymują m.in. bożonarodzeniowe paczki, wielkanocne słodycze, a także korzystają latem z tygodniowych turnusów wypoczynkowych w mieście, natomiast raz w roku organizowany jest w parafii Dzień Seniora. Oprócz wymienionych grup Żywego Różańca i parafialnego Caritasu, aktywnością wykazują się również: ministranci, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i Rada Parafialna. Swoją posługą wspierają księdza proboszcza także nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej (Zbigniew Kukliński, Bogdan Polasik i Zygmunt Swichtenberg) oraz organista Janusz Waśkiewicz.


Nasze świątynie


Informacje